ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΦΕΤΑΣ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιερά Οδός 75 , 118 55 Αθήνα.

Τηλ.: 210-5294661

Email: info@fetasos.gr

Ακολουθήστε μας στο Facebook:

Ο σκοπός του Συλλόγου είναι η υποστήριξη της προσπάθειας για την πλήρη κατοχύρωση και την αναγνώριση της μοναδικής ταυτότητας της φέτας ως Προϊόντος Ονομασίας Προέλευσης στις Συμφωνίες της ΕΕ-Καναδά (CETA) και της ΕΕ-N. Αφρικής (SADC).