ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΦΕΤΑΣ

 

Μη κερδοσκοπική Ένωση Προσώπων με κύριο στόχο την ενημέρωση των Ελλήνων για τους σοβαρούς κινδύνους που διατρέχει η ταυτότητα του πλέον εμβληματικού προϊόντος μας, της Φέτας μας, από τις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με τον Καναδά (CETA) και τη Ν. Αφρική (SADC) και για την ανάγκη της άμεσης εκδήλωσης μιας εθνικής προσπάθειας ώστε να πειστούν οι βουλευτές μας να ΝΑ ΜΗΝ ΚΥΡΩΣΟΥΝ τις συμφωνίες αυτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΦΕΤΑΣ

 1. Ανυφαντάκης Εμμανουήλ(Πρόεδρος) – Ομότιμος καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τ. πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος.
 2. Ζέρβας Γεώργιος(Αντιπρόεδρος Α’) – Καθηγητής και π. Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, Πρόεδρος της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας & Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας.
 3. Αποστολόπουλος Χρήστος(Αντιπρόεδρος Β’) – Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλ/κων Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ).
 4. Τσακαλίδου Έφη(Γενική Γραμματέας) – Καθηγήτρια και Δ/ντρια του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών.
 5. Γιαννόπουλος Περικλής(Ταμίας)  – Ανώτερο στέλεχος του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης
 6. Αιμονιώτη Ειρήνη(Μέλος) – Δημοσιογράφος.
 7. Αλευρίτου Ελένη(Μέλος) – Ιατρός και Πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών η Ποιότητα Ζωής – ΕΚΠΟΙΖΩ,
 8. Αληχανίδης Ευστάθιος Ομότιμος καθηγητής Γαλακτοκομίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 9. Εμμανουήλ Γεώργιος(Μέλος) – Γεωργο-οικονομολόγος μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής φορέων Υπεράσπισης της Φέτας (1999-2002 και 2017) και του Δικτύου Ευρωπαϊκών Περιφερειών ΠΟΠ προϊόντων ΑREPO.
 10. Καλογρίδου-Βασιλειάδου Δέσποινα(Μέλος) Ομότιμη Καθηγήτρια Μικροβιολογίας & Υγιεινής Τροφίμων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης & τ. Αντιπρόεδρος του ΕΦΕΤ.
 11. Κεχαγιας Χρηστος(Μέλος) – Ομότιμος Καθηγητής Γαλακτοκομίας των ΤΕΙ Αθηνών.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΕΤΑΣ

 

Παρασκευάζεται στη χώρα μας από την εποχή του Ομήρου και έχει συνδεθεί άρρηκτα με τον πολιτισμό των Ελλήνων, στους οποίους αναμφισβήτητα ανήκουν και τα σχετικά πνευματικά δικαιώματα.

Μέχρι τα μέσα του περασμένου αιώνα κανένας δεν είχε αμφισβητήσει ποτέ την ελληνικότητά της, όταν ξαφνικά εμφανίστηκαν διάφορες χώρες, να διεκδικούν την ονομασία της για τα πάσης φύσεως τυριά άλμης τους προκειμένου να τα προωθήσουν ευκολότερα στη διεθνή αγορά, όπου ήδη η Φέτα είχε αποκτήσει εξαιρετική φήμη.

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο οποίο τελικά παραπέμφθηκε το θέμα, μετά από εξαντλητική ανάλυση του συνόλου των διαθέσιμων στοιχείων αποφάσισε ότι η ονομασία Φέτα δεν είναι κοινή αλλά Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.), ενός Ελληνικού παραδοσιακού τυριού, με συγκεκριμένες προδιαγραφές και ποιοτικά χαρακτηριστικά, που συνοψίζονται στα παρακατω:

Μαλακό λευκό τυρί που παρασκευάζεται αποκλειστικά στις περιοχές της Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και τη Λέσβο.

Συνδυάζει πρωτότυπα ποιοτικά χαρακτηριστικά, που οφείλονται στη επίδραση φυσικών και ανθρωπίνων παραγόντων που δρουν στις περιοχές αυτές τα οποία είναι αδύνατον να αναπαραχθούν υπό άλλες συνθήκες.

Παρασκευάζεται αποκλειστικά από πρόβειο γάλα ή μείγματά του με γίδινο μέχρι 30%, που προέρχεται από φυλές προβάτων και αιγών που εκτρέφονται κατά τρόπο παραδοσιακό στις παραπάνω περιοχές και των οποίων η διατροφή βασίζεται στη χλωρίδα των περιοχών αυτών. Διατηρείται και ωριμάζει σε άλμη τουλάχιστον για 2 μήνες με χαρακτηριστική χημική σύσταση (μέγιστη υγρασία 56%, ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού 43%).

ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ με Ν. ΑΦΡΙΚΗ (SADC) & ΚΑΝΑΔΑ (CETA)

 

Πρόκειται για τεράστιες συμφωνίες οι οποίες περιλαμβάνουν και άρθρα που αφορούν τη Φέτα μας. Παρά τις μικρές επί μέρους διαφορές τους, στα επίμαχα σημεία τους για την Φέτα ουσιαστικά ταυτίζονται. Πιο συγκεκριμένα:

• Και οι δυο αγνοούν, κατά τρόπο προκλητικό, πλήθος στοιχείων νομικής, ιστορικής, πολιτισμικής, πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής, επιστημονικής και τεχνικής φύσεως, επί των οποίων στηρίχτηκαν οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ότι η Φέτα δεν είναι κοινή αλλά Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ενός παραδοσιακού τυριού με συγκεκριμένες προδιαγραφές – Ταυτότητα.

• Παρέχουν πλήρη προστασία σε όλα (Ν. Αφρική) ή σχεδόν σε όλα (Καναδά) τα τυριά ΠΟΠ της ΕΕ, με εξαίρεση τη Φέτα μας, στην οποία όχι μόνο δεν παρέχεται ουσιαστικά καμία προστασία αλλά αντίθετα υποσκάπτεται το Ευρωπαϊκό της κεκτημένο και η καλή της φήμη.

• Παρέχουν τη δυνατότητα στους υφιστάμενους στις δυο χώρες παραγωγούς και εμπόρους λευκών τυριών άλμης που τα διαθέτουν στην αγορά με την ονομασία φέτα να συνεχίσουν να το πράττουν, εις το διηνεκές. Οι εισερχόμενοι μελλοντικά στο επάγγελμα θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν την ονομασία Φέτα συνοδευόμενη όμως πάντοτε με κάποιο χαρακτηρισμό, όπως style (Feta style), type (Feta type) κτλ.

• Νομιμοποιούν νεοφανείς ονομασίες που σηματοδοτούν την άποψη ότι πέραν της ελληνικής υπάρχουν και άλλες φέτες, γεγονός που παραπέμπει σε κοινή ονομασία με ότι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον της Φέτας ακόμη και εντός της ΕΕ.

• Αποτελούν προηγούμενο για ανάλογες συμφωνίες με άλλες χώρες.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΦΕΤΑΣ»

Επωνυμία- Έδρα – Σκοπός – Μέσα – Διάρκεια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

 ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Με την αίτηση μου αυτή για εγγραφη μου ως μελος του Συλλόγου Φίλων Φέτας, συμφωνώ με τον ως ανω σκοπό του για την πλήρη προστασία της ταυτότητας του εθνικού μας προϊόντος της φέτας και υποστηρίζω οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Η εγγραφή μου αυτή δεν εγείρει καμία απολύτως υποχρέωση από μέρους μου.

Παρακαλούμε πολύ συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα:

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤOΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΦΕΤΑΣ
ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΗΕ ΕΕ.

Επειδή:

Η ταυτότητα της Φέτας ως παραδοσιακού Προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) δεν κατοχυρώθηκε στις οικονομικές και εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τον Καναδά(CETA) και με τη Ν. Αφρική(SADC), όπως συνέβη με όλα τα αντίστοιχα προϊόντα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Η διακριτική αυτή μεταχείριση από πλευράς ΕΕ αποτελεί μείζονα αδικία για το εθνικό μας αυτό προϊόν και ωμή αμφισβήτηση των δικαιωμάτων μας ως ισοτίμου κράτους μέλους της ΕΕ.
Η μη αναγνώριση της μοναδικότητας της ταυτότητας της Φέτας μας στις περιοχές αυτές παγιώνει ένα καθεστώς που θα καλλιεργήσει την παγκόσμια αμφισβήτηση και απαξία της και σύντομα την μη αναγνώριση της και εντός της ΕΕ.
Η παραγωγή της Φέτας σχετίζεται άρρηκτα με την στήριξη των μειονεκτικών περιοχών της χώρας και εν γένει την διατήρηση της απαράμιλλης ποιότητας και εικόνας της ελληνικής υπαίθρου.
Η Φέτα για εμάς τους Έλληνες δεν είναι απλά ένα προϊόν, αλλά ένα αδιαπραγμάτευτο κομμάτι της ιστορίας μας, της παράδοσής μας και του πολιτισμού μας και ως τέτοιο δεν μπορεί να είναι ποτέ αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Για τους λόγους αυτούς:
ΖΗΤOYME ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ της ΕΕ με τον Καναδά(CETA), και με τη Νότιο Αφρική(SADC), εάν δεν συμπεριλάβουν σαφώς στο κείμενο τους την πλήρη κατοχύρωση της μοναδικής ταυτότητας του εθνικού μας αυτού προϊόντος.

Παρακαλούμε πολύ συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα:

Μπορείτε να ακυρώσετε την εγγραφή σας οποιαδήποτε στιγμή στέλνοντας e-mail στό info@fetasos.gr

*Η διασφάλιση του απορρήτου των ως άνω προσωπικών δεδομένων αποτελεί δέσμευση του Συλλόγου.

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΦΕΤΑΣ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιερά Οδός 75 , 118 55 Αθήνα.

Τηλ.: 210-5294661

Email: info@fetasos.gr

Ο σκοπός του Συλλόγου είναι η υποστήριξη της προσπάθειας για την πλήρη κατοχύρωση και την αναγνώριση της μοναδικής ταυτότητας της φέτας ως Προϊόντος Ονομασίας Προέλευσης στις Συμφωνίες της ΕΕ-Καναδά (CETA) και της ΕΕ-N. Αφρικής (SADC).